Pradžia

Pirmasis elektros rinkos liberalizacijos etapas: kas aktualu gyventojams? Svarbiausi atsakymai.

Į šiuo metu jau vykstantį pirmąjį visuomeninio tiekėjo monopolinių sąlygų atsisakymo etapą patenka daugiausiai elektros energijos suvartojantys gyventojai – daugiau nei 5000 kWh per metus. Liekant kiek daugiau nei trims mėnesiams nuspręsti kurį tiekėją pasirinkti, į dažniausiai užduodamus gyventojų klausimus atsako bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Ryšių su visuomene projektų vadovas Tomas Kavaliauskas.

Iki kada turiu laiko pasirinkti tiekėją?

Į pirmąjį etapą, daugiausiai elektros energijos suvartojantys gyventojai, daugiau nei 5000 kWh per metus, patekęs vartotojas nuo rugsėjo iki šių metų gruodžio 10 d. turi pasirinkti elektros tiekėją. Tačiau net ir nepatenkantys į pirmąjį etapą, gali rinktis sau tinkamą elektros tiekėją jau šiandien.

Kas nutiks, jei laiku nepasirinksiu?

Jei vartotojas dėl kažkokių aplinkybių nespės pasirinkti elektros tiekėjo, dėl to nuogąstauti nereikėtų – nuo 2021 sausio 1 d. ESO jam suteiks garantinį tiekimą pusę metų, o per šį laikotarpį gyventojas ir toliau galės ieškoti ir pasirinkti jam tinkamą elektros tiekėją.

Ar gali būti taip, kad patenku į pirmąjį etapą, bet dar negavau tai patvirtinančio laiško iš visuomeninio tiekėjo?

Visuomeninis tiekėjas dar liepos mėnesį vartotojams, kurie patenka į pirmąjį etapą, įprastu ar elektroniniu paštu, išsiuntė apie tai informuojančius pranešimus visiems buitiniams elektros vartotojams. Jei netyčia praleidote pranešimą, pranešimas pasiklydo, dėl kažkokios priežasties nepasiekė adresato ir panašiai, tokiu atveju, ar patenka į pirmąjį etapą, gyventojai labai paprastai gali pasitikrinti ESO savitarnoje adresu eso.lt/savitarna.

Nuo kada, pasirinkus tiekėją, įsigalios nauja sutartis?

Į pirmąjį etapą patekusių vartotojų sutartys su visuomeniniu tiekėju nutrūks sausio 1 d. Tuomet įsigalios su naujuoju elektros tiekėju sudaryta sutartis. Kitiems vartotojams, nepatenkantiems į 1 etapą, bet sudariusiems sutartis su nepriklausomais tiekėjais, jos, jei sudarytos iki einamojo mėnesio 10 dienos, įsigalios nuo kito mėnesio 1-os dienos. Pvz. sudarius sutartį iki rugsėjo 10 d., ji įsigalios spalio 1 d. Jei sutartis sudaryta po rugsėjo 10 d., ji įsigalios nuo lapkričio 1 d.

Kas nutiks, jei mano pasirinktas tiekėjas bankrutuos?

Tiekėjai norėdami vykdyti veiklą, turi gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) licenciją. VERT yra kontroliuojanti institucija, vertinanti būsimų tiekėjų finansinius, techninius ir kompetencijų pajėgumus. Kita vertus, jei elektros tiekėjas negali vykdyti veiklos, kol vartotojas ieškos naujo tiekėjo, ESO suteiks, jau minėtą, garantinį tiekimą.

Kaip bus išlyginta permoka ar skola ESO prieš pasirenkant kitą tiekėją?

Pasirinkus naują tiekėją, permokos ar skolos niekur nedingsta. Jei yra skola – gyventojas turi atsiskaityti su savo buvusiu tiekėju, o jei permoka – senasis tiekėjas ją turi gražinti buvusiam savo klientui. Santykis su naujuoju tiekėju prasideda lyg nuo švaraus balto lapo, t.y. sudarytos naujos sutarties, o su senuoju tiekėju, kaip tai numatyta sudarytoje sutartyje, visi sutartiniai įsipareigojimai lieka iki kol vartotojas ir senasis tiekėjas neatsiskaito iki galo.

Ar bus pasirašomos ilgalaikės sutartys su tiekėjais? Ar jas bus galima keisti, kad ir kas mėnesį?

Mes, kaip vartotojai, turime sprendimo laisvę rinktis tiekėjus pagal jų sąlygas. Kokios trukmės sutartys bus sudaromos, priklausys nuo tiekėjų siūlomų sąlygų bei jūsų poreikių. Tik vartotojas nuspręs kokios sąlygos jam tinkamos, kokiam laikotarpiui ir pan.

Ar reikės mokėti už papildomą įrangą, kad prisijungtum prie naujo tiekėjo? Kaip, pavyzdžiui, yra su televizijos ir interneto tiekėjo pasirinkimu.

Renkantis naująjį tiekėją, už jokią elektros tinklo įrangą mokėti nereikės. Visa elektros tinklo įranga ir pačiu elektros tinklu rūpinasi ESO. Tad, kaip ir anksčiau, jei suges skaitiklis ar prireiks kokių nors papildomų paslaugų, vartotojas galės visada kreiptis į ESO, o su naujuoju tiekėju jam tik reikės atsiskaityti už suvartojamą elektrą, nepamirštant deklaruoti kiek jos suvartojama per mėnesį.

Ar renkantis tiekėją bus tiesiami nauji elektros kabeliai, atvedami laidai?

Pokytis vyksta tik tiekimo dalyje, o elektros skirstymas išlieka ESO atsakomybėje, tad tais pačiais laidais, kuriais iki šiol tekėjo elektra, tekės ir pasirinkus naująjį tiekėją.

Kaip galiu įvertinti tiekėjo patikimumą? Kokiais kriterijais remtis?

Rinkdamasis vieną ar kitą paslaugą, kiekvienas vartotojas turi išsikėlęs savus kriterijus. Vieniems yra svarbi kaina, kitiems – įmonės vardas, dar kitiems – kapitalo kilmė, paslaugų gausa ir pan. Kriterijų gali būti labai daug, todėl mes patariame atidžiai palyginti ir įvertinti skirtingus tiekėjus. Visą informaciją apie tiekėjus, jų siūlomas, sąlygas ir veiklą galima rasti apsilankius svetainėje pasirinkitetiekeja.lt.

Ar galiu tiekėją pasirinkti už kitą žmogų? Pavyzdžiui, už vyresnio amžiaus senolius?

Gyventojai, turintys šeimos narius, kurie dėl ligų, neįgalumo, senatvės ar kitų priežasčių patys negali pasirinkti tiekėjo, su notariškai ar kitais oficialias būdais patvirtintu įgaliojimu, gali priimti sprendimą už juos. Kita vertus, juk niekas nevaržo teisės, jei kreipiamasi patarimo ar pagalbos. Kartais nutinka tokių gyvenimiškų situacijų, kai tenka padėti vyresnio amžiaus žmonėms. Tačiau jei reikia sudaryti sutartį už juos, tai daroma tik įstatymuose nustatyta tvarką.

Kam galėsiu apskųsti tiekėją, jei jo teikiama paslauga man pasirodys nekokybiška?

Visų nepriklausomų tiekėjų veikla yra licencijuojama. Licencijas išduoda VERT, todėl jei vartotojui kilo kažkokių klausimų, pirmiausia galima aptarti tai su pačiu tiekėju ir rasti sprendimus, o jei liko dvejonių ar nepavyko rasti susitarimo su tiekėju – galima kreiptis į VERT ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Jeigu aš turiu saulės elektrinę ir esu gaminantis vartotojas, ar man reikės pasirinkti tiekėją?

Jei jūs patenkate į pirmąjį tiekėjo pasirinkimo etapą (suvartojate – įskaitant atgautą kiekį – daugiau nei 5 tūkst. kWh elektros), nesvarbu ar jūs esate tik elektros vartotojas, ar ir gaminantis vartotojas, jums reikės pasirinkti elektros tiekėją, sudaryti elektros tiekimo sutartį. Esama sutartis su visuomeniniu tiekėju nutrūks 2021 m. sausio 1 dieną.

Jeigu aš esu gaminantis vartotojas ir iš visuomeninio tiekėjo pereinu pas nepriklausomą tiekėją, ar man reikės atskiros sutarties su ESO?

Kaip ir dabar, buitiniams gaminantiems vartotojams užteks turėti vieną sutartį su tiekėju. Jokio papildomo elektrinės susiejimo su tiekėju nereikia atlikti ar sudaryti papildomo susitarimo su ESO.

Rekomenduotina sudarant sutartį su nauju elektros tiekėju arba tampant gaminančiu vartotoju pas esamą tiekėją, informuoti apie savo gaminančio vartotojo statusą ir jei reikia sutartyje sutarti galimas papildomas sąlygas (pvz. sukaupto kiekio kompensavimo ar energijos mainų/jų kainos klausimus).

Jeigu aš turiu saulės elektrinę (ant savo stogo ar nutolusią) ir pasirenku nepriklausomą tiekėją - kaip paskirstoma mano sugeneruota elektra?

Jei gyventojas yra gaminantis vartotojas (turintis saulės elektrinę, ar nutolusia elektrine), niekas nesikeičia – elektros tiekėjas yra atsakingas už kliento suvartoto ir sugeneruoto elektros kiekio apskaitą. Kai gaminantis vartotojas sugeneruotą, bet nesuvartotą elektros energijos perteklių patiekia į tinklus, jo tiekėjui reikės mažiau tiekti elektros, kad padengtų kitų savo klientų suvartojimą.

Į elektros tinklus patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekio vertė, yra gaminančio vartotojo elektros tiekėjo susitarimo reikalas ir atsiskaitymas už energijos mainus vyksta taip, kaip aptarta su tiekėju pasirašytoje sutartyje.

Jeigu aš pasirinkau nepriklausomą tiekėją ir noriu įsirengti saulės elektrinę bei tapti gaminančiu vartotoju, į ką turiu kreiptis, ir kaip galiu susieti savo elektrinę su savo tiekėju?

Norint tapti gaminančiu vartotoju pirmiausia siūlome užpildyti paraišką ESO savitarnoje. Gavę technines sąlygas iš ESO sužinosite, ar elektros tinklas prie Jūsų yra tinkamas elektrinės įrengimui, ar jam gali reikėti papildomų pakeitimų.

Įrengus elektrinę, nereikia atlikti jokių papildomų žingsnių dėl elektrinės susiejimo su Jūsų tiekėju. Gaminančių vartotojų pagamintai ir suvartotai elektrai skaičiuoti naudojami automatizuoti elektros skaitikliai, kurie įrengiami nemokamai. Jų duomenys apie jūsų vartojimą ir generaciją automatiškai priskiriami tiekėjui.

Ar gyvenant daugiabutyje už mane elektros tiekėją pasirinks administratorius?

Tikrai ne. Tik už bendrosioms reikmės naudojamą elektrą gyventojai atsiskaitys savo administratoriui, o kiekvienas vartotojas, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena – nuosavame name ar daugiabutyje – elektros tiekėją rinksis savarankiškai. Šis pasirinkimas bus tik jo atsakomybė – visi daugiabučio butai gali turėti skirtingus tiekėjus.

Nuotrauka: Jon Tyson, Unsplash