Pradžia

Nuspręskite patys, iš ko pirksite elektros energiją savo namams

Susipažinkite, kokie pokyčiai ir kodėl vyksta

Sužinokite, kuo šie pokyčiai bus naudingi jums

Pasitikrinkite, į kurį elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapą patenkate

Sužinokite, kas sudaro ir kaip bus nustatoma elektros energijos kaina

Gaukite atsakymus į visus klausimus, kaip bus atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo paslaugų

Apie programą

2020 m. gegužės 7 d. Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos sąjungos šalių, kuriose visi vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Programos metu siekiama apsaugoti socialiai jautrias gyventojų grupes, kad pokytis teiktų naudą visiems šalies gyventojams. Nuosekliai, trimis etapais atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo paslaugų ir sukuriamos sąlygos aktyviai veikti nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams. Laiku savo pasirinkimo neišreiškusiems gyventojams bus užtikrinamas laikinas garantinis elektros energijos tiekimas.

Sąlygų elektros energijos tiekėjams aktyviai veikti kūrimu rūpinasi Energetikos ministerija, o nuosekliu ir ilgalaikiu gyventojų informavimu – bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Tiekėjo pasirinkimo etapai

I

ETAPAS
2020 

Įvyko

Gyventojai, sunaudojantys
daugiau nei 5000 kWh per metus

II

ETAPAS
2022

Įvyko

Gyventojai, sunaudojantys
1000–5000 kWh per metus

III

ETAPAS
2026

Vyksta

Gyventojai, sunaudojantys
iki 1000 kWh per metus

Kuo tai naudinga jums?

Kokybiška

Tiekėjai konkuruoja dėl jūsų siūlydami kokybiškesnes, įvairesnes paslaugas.

Paprasta

Nesudėtinga pasirinkti naują elektros energijos tiekėją ar jį pakeisti.

Naudinga

Tiekėjai kuria naujas, inovatyvias paslaugas. Pavyzdžiui, tai galėtų būti bendri elektros energijos ir įvairių kitų paslaugų pasiūlymai, išmanumu grįsti taupaus vartojimo sprendimai.

Atvira

Galite palyginti įvairių elektros energiją parduodančių tiekėjų pasiūlymus ir išsirinkti geriausią.

Būtina žinoti: kaip ir iki kada pasirinkti elektros energijos tiekėją

Pokytis įgyvendinamas trimis etapais. Vartotojai įtraukti į vieną iš etapų pagal tai, kiek elektros energijos per metus sunaudoja. Socialiai pažeidžiami, valstybės paramą gaunantys gyventojai, nepriklausomai nuo sunaudojimo, patenka į III etapą.

I Etapas. 2020 m.

Gyventojai, sunaudojantys
> 5000 kWh per metus

Iki 2020 m. rugpjūčio 1 dienos gausite pranešimą iš visuomeninio tiekėjo.

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 dienos turėsite apsispręsti, ar pasidalinti savo elektros energijos naudojimo duomenimis su elektros energijos tiekėjais.

Iki 2020 m. gruodžio 18 dienos turėsite pasirinkti tiekėją.

II Etapas. 2022 m.

Gyventojai, sunaudojantys
1000—5000 kWh per metus

Iki 2021 m. rugpjūčio 1 dienos gausite pranešimą iš visuomeninio tiekėjo.

Iki 2021 m. rugpjūčio 31 dienos turėsite apsispręsti, ar pasidalinti savo elektros energijos naudojimo duomenimis su elektros energijos tiekėjais.

Iki 2022 m. birželio 18 dienos turėsite pasirinkti tiekėją.

III Etapas. 2026 m.

Gyventojai, sunaudojantys
iki 1000 kWh per metus

Iki 2022 m. gegužės 1 dienos gausite pranešimą iš visuomeninio tiekėjo.

Iki 2022 m. gegužės 31 dienos turėsite apsispręsti, ar pasidalinti savo elektros energijos naudojimo duomenimis su elektros energijos tiekėjais.

Iki 2025 m. gruodžio 31 dienos turėsite pasirinkti tiekėją.

Namų bendrijos, būsto administratoriai ir visi likę vartotojai.

Kiekvieno etapo vartotojų sąrašas patenka į ESO duomenų mainų platformą.

Duomenų saugumas

Apsaugota elektros energijos vartotojų informacija patenka į ESO valdomą duomenų mainų platformą.

SUTIKUS dalintis, tiekėjai susipažįsta su jūsų elektros energijos naudojimo duomenimis ir parengia konkurencingą pasiūlymą.

Elektros tiekėjai pateikia jums skirtus individualius paslaugų pasiūlymus.

NESUTIKUS – tiekėjai neturi prieigos prie duomenų.

Apie nesutikimą galima pranešti prisijungus čia.

Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir pasirašykite su juo sutartį – tai paprasta, nes toliau viskuo pasirūpins tiekėjas ir ESO. Pasirašyti galima iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos, o paslaugas iš
nepriklausomo tiekėjo gauti jau nuo kito mėnesio 1 d.

Jei per etapą, į kurį patenkate, nepasirinksite elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą jums dar pusę metų užtikrins ESO. Garantinį tiekimą numato Elektros energetikos įstatymas: praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina bus dauginama iš koeficiento 1,15. Socialiai pažeidžiamiems gyventojams garantinio tiekimo kainą VERT nustatys atskirai.

Skaičiuoklė: į kurį etapą patenkate?

Kiek kWh elektros energijos per mėnesį sunaudojate?

Patenkate į pirmąjį etapą

Elektros tiekėją rinktis buvote kviečiami iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Pateikti rezultatai yra preliminarūs. Jie gali kisti priklausomai nuo deklaruojamo sunaudojimo.

Patenkate į antrąjį etapą

Elektros tiekėją rinktis būsite kviečiami iki 2021 m. gruodžio 10 d.

Pateikti rezultatai yra preliminarūs. Jie gali kisti priklausomai nuo deklaruojamo sunaudojimo.

Patenkate į trečiąjį etapą

Elektros tiekėją rinktis būsite kviečiami iki 2022 m. gruodžio 10 d.

Pateikti rezultatai yra preliminarūs. Jie gali kisti priklausomai nuo deklaruojamo sunaudojimo.

Kas sudaro elektros kainą?

Kai elektros energija prekiauja daugiau tiekėjų, kaina tampa konkurencingesnė, klientai sulaukia palankesnių sąlygų ir įvairesnių pasiūlymų.