Pradžia

D.U.K.

1.Kas vyksta ir kodėl?

Kas yra konkurencinga elektros energijos rinka?

Tai – valstybės sprendimas nuosekliai atsisakyti monopolinių sąlygų, nebereguliuoti elektros energijos kainos ir pereiti prie konkurencingos elektros tiekimo rinkos. Tai užtikrins aukštą paslaugų kokybę už geriausią kainą – Lietuvoje anksčiau buvo atvertos kitos rinkos šakos, pavyzdžiui, mobilaus ryšio sektorius, kuris dabar yra vienas iš efektyviausių Europoje.

Valstybė toliau reguliuos tik kai kurias kainos dedamąsias: už elektros energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainas nustatys konkurencija ir kaina biržoje.

Kodėl vyksta šis pokytis?

Europos valstybėse tik atvirai konkuruojančios įmonės gali pasiūlyti geriausią kainos ir paslaugos kokybės santykį.

Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai panaikinti monopolines sąlygas elektros energijos rinkoje ir šį procesą pradėjo dar 2009-aisiais, o dabar žengia paskutiniuosius jo žingsnius. Estija tai padarė 2013 m., o Latvija – 2015 m.

Konkurencinga elektros tiekimo rinka pasiūlys ir kitų naudingų sprendimų Lietuvos gyventojams: naujas paslaugas, įvairesnius planus (pvz., elektros pardavimą kartu su kitomis, ryšio paslaugomis ir pan.), palankesnius tarifus, išmaniuosius sprendimus ir pan.

Kodėl turiu pasirinkti tiekėją?

Pasirinkę tiekėją, elektros energiją pirksite pigiau nei garantinio tiekimo atveju. Tiekimo įmonėms konkuruojant, gausite geresnį aptarnavimą ir galėsite rinktis iš įvairių jums siūlomų papildomų paslaugų.

2.Kada tai įvyks ir ką man reikės daryti?

Ar galiu rinktis, kad patekčiau į kitą etapą? Ar galiu likti visuomeniniame tiekime?

Rinkos liberalizavimo etapai yra nustatyti remiantis Lietuvos Respublikos elektros energijos energetikos įstatymu, kuriame apibrėžta kaip ir kada vartotojams bus nutrauktas visuomeninis tiekimas. Vartotojai negali pasirinkti ir būti perkelti į kitą etapą, o likti visuomeniniame tiekime gali tik iki įstatyme numatyto termino.

Kaip apskaičiuojama į kurį etapą pateksiu, jeigu moku pagal vidutinį suvartojimą?

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės numato, kad vartotojas privalo deklaruoti, o jei to nedaro operatorius gali taikyti vidurkį, kuris įtraukiamas į suvartojimą ir laikomas faktiniu. Tokiu atveju apskaičiavimas į kurį etapą vartotojas patenka vykdomas pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą.

Jei per einamąjį laikotarpį pasikeičia objekto savininkas, ar tokiu atveju yra iš naujo perskaičiuojama į kurį etapą pateks objektas?

Ne. Pasikeitus objekto savininkui nėra galimybės rinktis etapo, nes į etapą patenka objektas, nepriklausomai nuo to, kam jis priklauso.

Kaip nustatoma į kokį liberalizavimo etapą pateksiu?

Rinkos liberalizavimo etapai yra nustatyti remiantis Lietuvos Respublikos elektros energijos energetikos įstatymu.

Tiekėjas su manimi susisiekė ir pateikė siūlymą. Kokių duomenų gali prašyti su manim susisiekę tiekėjai?

Su vartotoju susisiekę tiekėjai jau turi būtiną informaciją: Jūsų nuosavybės objekto numerį, adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą), per kalendorinį mėnesį objekte suvartotos elektros energijos kiekį (12 mėn. laikotarpiu). Todėl, teikdamas siūlymą, tiekėjas gali Jus informuoti tik apie teikiamas paslaugas ir pateikti pasiūlymą jas rinktis.

Kaip tais pačiais kabeliais (pvz. ateinančiais į vieną daugiabutį) gali būti tiekiama skirtingų tiekėjų elektros energija?

Elektros energija – atskira prekė, o ESO valdomi kabeliai – „kanalas“, kuriuo ta prekė pasiekia vartotoją. Vartotojus pasieks iš bet kurio tiekėjo perkama elektros energija, bet Jūs turėsite tokias sąlygas, dėl kurių susitarsite su savo pasirinktu nepriklausomu elektros tiekėju.

Kas parinks tiekėją bendrijoms, pvz. už elektros energija daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių apšvietimui? O kas parinks namams, kuriuose nėra bendrijų ir už bendro naudojimo elektros energiją mokama aptarnaujančiai (administruojančiai) įmonei?

Nepriklausomą tiekėją rinksis pačios bendrijos arba namus aptarnaujančios įmonės.

Kalbant apie išmaniosios apskaitos visiems elektros energijos vartotojams diegimą, vienas iš pliusų – galimybė taupyti dėl dieninių ir naktinių tarifų. Nepriklausomi tiekėjai kol kas siūlo planus be tokių tarifų. Kaip tuomet su galimybe taupyti? Ar tokia situacija turės įtakos išmaniosios apskaitos projektui?

Išmaniosios apskaitos projektui tai įtakos neturės, o planų pasirinkimo įvairovė priklauso nuo nepriklausomų tiekėjų. Tikėtina, kad augant jų skaičiui, jų pasiūlymai taps įvairesni.

Ar bet kas gali tapti elektros energijos tiekėju?

Ne. Elektros energijos tiekimu užsiimti galima tik atitinkant šiai veiklai keliamus reikalavimus ir gavus VERT licenciją. Visas įmones, kurioms ši licencija suteikta, galite rasti čia.

Ar reikės įsidiegti kito tiekėjo skaitiklį?

Ne, keičiant elektros energijos tiekėją, skaitiklis lieka tas pats, nes jis priklauso operatoriui (ESO).

Vartotojas turėjo sutartį su nepriklausomu tiekėju, bet ją nutraukė ir dar nepasirašė naujos sutarties su kitu tiekėju. Kas tuo tarpu jam tiekia elektros energiją?

Jeigu programos (tiekėjo pasirinkimo) etapas, į kurį vartotojas buvo patekęs, dar nepasibaigęs, tai jis „sugrįš“ į visuomeninį tiekimą, o jeigu jau pasibaigęs – į garantinį (ESO).

Ar vieno daugiabučio gyventojai gali rinktis skirtingus elektros energijos tiekėjus?

Taip. Kiekvienas daugiabučio butas, t.y. kiekvienas savininkas gali rinktis tą tiekėją, kuris jam atrodo tinkamiausias, tartis su kaimynais nereikia. Gali atsitikti ir taip, kad visiems vieno daugiabučio butams elektros energiją tieks skirtingi tiekėjai.

Ar dėl šio pokyčio bus tiesiami nauji kabeliai iš kitų šalių?

Ne, nei elektros linijų, nei kitos infrastruktūros dėl šio proceso keisti nereikia. Nepaisant to, iš kokio tiekėjo elektros energiją pirksite, ji tekės tomis pačiomis linijomis.

Ar galėsiu nutraukti sutartį su pasirinktu tiekėju?

Sutarties nutraukimo sąlygos bus aptariamos su tiekėju pasirašomoje sutartyje. Nutraukus sutartį, pasirinkti kitą tiekėją bus taip pat greita ir paprasta, kaip ir renkantis pirmą kartą.

Ką daryti, jeigu noriu pakeisti pasirinktą tiekėją?

Klientai, norėdami nutraukti sutartį, turėtų peržiūrėti sutarties nutraukimo sąlygas, ypač joje nurodytus tiekėjo informavimo terminus ir būdus. Jeigu sutartis neterminuota, dažnai užtenka tik informuoti tiekėją prieš 14 dienų ir sutartis nutrūksta. Nutraukiant elektros energijos tiekimo sutartį su fiksuota kaina, klientas turi grąžinti suteiktas nuolaidas, jei jos buvo taikomos.

Klientai, sudarę nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis turi teisę, nenurodant priežasties per 14 dienų jos atsisakyti. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jei sutartyje nenurodyta kitaip. Klientui nepasinaudojus atsisakymo teise, klientas gali nutraukti sudarytą sutartį, įprastu būdu – informuojant tiekėją prieš 30 kalendorinių dienų.

Svarbu, kad atsisakęs vieno elektros energijos tiekėjo paslaugų klientas privalo nedelsiant pasirinkti kitą, jo poreikius tenkinantį tiekėją ir sudaryti su juo sutartį.

Ar visi turi pasirinkti tiekėją?

Taip.

 

Ką turiu padaryti norėdamas pasirinkti tiekėją?

Tiekėjų sąrašą ir jų siūlomas sąlygas rasite čia. Pasirašius sutartį su tiekėju, jums nieko nebereikės daryti – tolimesniais procesais pasirūpins tiekėjas.

Elektros energijos tiekėją rinktis ir sudaryti su juo sutartį galite jau dabar, nebūtina laukti jums priskirto pokyčio etapo.

Nuo kada įsigalios naujoji sutartis su tiekėju?

Pasirašant sutartį su tiekėju galima rinktis, kada ji įsigalios. Pasirašyti galima iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos, o paslaugas iš nepriklausomo tiekėjo gauti jau nuo kito mėnesio 1 dienos.

Kaip aš gausiu patvirtinimą apie sudarytą sutartį su tiekėju?

Pasirašius sutartį su tiekėju ir jam apie tai informavus ESO, inicijuojamas automatinis suinteresuotų šalių informavimo procesas, siunčiant elektroninius laiškus. Informavimo procese dalyvaujančios suinteresuotosios šalys: naujas tiekėjas, senas tiekėjas ir vartotojas.

Elektroninis laiškas apie sudarytą sutartį su tiekėju bus siunčiamas ESO sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu bei siunčiamas kartą per parą, skaičiuojant laiką nuo jūsų pasirinkto tiekėjo informacijos perdavimo į ESO sistemą. Pavyzdys: jeigu tiekėjas apie sudarytą sutartį ESO informuoja balandžio 16 dieną, elektroninį laišką gausite balandžio 17 dieną. Elektroniniame laiške nurodomas tiekėjo, su kuriuo sudarėte sutartį, pavadinimas, objekto, dėl kurio sudaryta sutartis, numeris bei sutarties įsigaliojimo data. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai taip pat gali vykdyti papildomą informavimą savo turimais kanalais ir priemonėmis.

Kam reikalingas vartotojo duomenų suteikimas?

Vartotojui neprieštaraujant, kad ESO gyventojo elektros vartojimo ir kontaktinius duomenis suteiktų tiekėjams, šie vėliau galės susisiekti su gyventoju ir pateikti savo elektros tiekimo paslaugos pasiūlymus, parengtus pagal konkretaus buitinio kliento elektros energijos naudojimo įpročius. Tuo atveju, jei vartotojas prieštarautų, kad ESO perduotų jo duomenis (t.y. nesutiktų, kad elektros vartojimo ir kontaktiniai duomenys būtų saugiai atverti kitiems tiekėjams), gyventojui teks pačiam kreiptis į norimą tiekėją, siekiant gauti elektros energijos tiekimo pasiūlymą.

Ar galiu toliau pirkti elektros energiją iš dabartinio tiekėjo ir nieko nekeisti?

Visuomeninis tiekėjas savo paslaugų teikimą nutrauks kai baigsis konkrečiam etapui numatytas laikas pasirinkti tiekėją. Jau 2020 metais dabartinis visuomeninis tiekėjas pradėjo teikti pasiūlymus kaip vienas iš nepriklausomų tiekėjų ir toliau tęsdamas visuomeninio tiekimo funkcijų vykdymą iki nurodytų datų.

Iki kada turiu pasirinkti tiekėją?

Norimą elektros energijos tiekėją pasirinkti jau dabar, nebūtina laukti jums priskirto pokyčio etapo. Visuomeninis tiekėjas savo paslaugų teikimą nutrauks nuosekliai ir palaipsniui.

Kas nutiks, jei nespėsiu pasirinkti tiekėjo iki numatyto etapo įsigaliojimo?

Jei per etapą, į kurį patenkate, nepasirinksite elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą jums dar 6 mėn. užtikrins ESO – tik šiuo atveju ji bus brangesnė nei būtų pasirinkus tiekėją. Po šio, pusės metų laikotarpio, ESO turi teisę garantinį tiekimą nutraukti.

Kam turėsiu deklaruoti elektros suvartojimo duomenis, kai pasirinksiu naują elektros tiekėją?

Sudarię sutartį, su tiekėju turėtumėte aptarti, kaip ir kokiais būdais jam ne tik mokėsite, bet deklaruosite elektros suvartojimo duomenis. Be to, sudaromoje sutartyje turėtų būti aptartos sąlygos, kaip ir kokiu būdu su tiekėju atsiskaitysite bei deklaruosite jam elektros suvartojimo duomenis.

Jei nutiktų taip, kad naujajam elektros tiekėjui nėra galimybių pateikti elektros suvartojimo duomenų, vartotojas gali prisijungti prie ESO savitarnos ir joje deklaruoti elektros suvartojimo duomenis. Juos ESO perduos tiekėjui.

Kaip nutraukti sutartį su elektros energijos tiekėju?

Reikia kreiptis į elektros energijos tiekėją, su kuriuo esate sudarę sutartį, sutarti nutraukimo laiką ir sužinoti nutraukimo sąlygas.

3.Kaip keisis kainos?

Kadangi gaminantys vartotojai yra privatūs klientai ir jie taip pat rinksis nepriklausomą tiekėją, tai kam šie vartotojai mokės sugrąžinamos elektros energijos įkainį? Ar jie turės tik vieną sutartį su nepriklausomu tiekėju, ar ir su ESO?

Gaminantys vartotojai jau ir dabar gali rinktis nepriklausomą tiekėją. Po bendros sutarties sąskaitos modelio realizavimo (jis bus pradėtas taikyti, kai tik nepriklausomi tiekėjai tam pasiruoš), privatus klientas turės tik vieną sutartį su nepriklausomu tiekėju –  už elektros energijos tiekimą, persiuntimą, sugrąžintos elektros energijos įkainį mokės tiekėjui (pagal operatoriaus jam pateiktus duomenis).

Ar gali atsirasti elektros energijos perpardavinėtojai ir imti papildomus pinigus už tarpininkavimą?

Už rinkos priežiūrą yra atsakingas VERT, kuri išduoda licencijas tiekėjams bei juos audituoja, tad rinkdamiesi tiekėją, čia galite pasitikrinti, ar jis yra licencijuotas. Vartotojas yra laisvas rinktis, kurio tiekėjo kaina ar kitos sąlygos jam tinkamiausios.

Ar bus taikomas tarpininko mokestis už naudojimąsi nutiestais kabeliais?

Visa infrastruktūra (t.y. ir kabeliai), yra valdoma ESO, tad kainoje mokestis už skirstymą buvo įskaičiuotas ir iki šiol. Jis liks ir toliau, nesvarbu, iš kurio tiekėjo pirktumėte elektros energiją.

Kaip sužinoti, kada visuomeninis tiekėjas man sustabdys elektros energijos tiekimą?

Apie visuomeninio tiekimo paslaugų sustabdymo terminus galite sužinoti ESO savitarnoje. Apie tai jus taip pat informuos pats visuomeninis tiekėjas. Nutraukus visuomeninį tiekimą, laiku tiekėjo nepasirinkusiems gyventojams laikinai (ne ilgiau nei 6 mėn.) elektros tiekimas bus užtikrinimas per brangesnę, garantinio tiekimo paslaugą.

Kaip keisis kainos pasirinkus tiekėją?

Elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainas nustatys konkurencija. Valstybė toliau reguliuos tik kai kurias elektros kainos dedamąsias: už elektros energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Už elektros tiekimo paslaugą gausite vieną sąskaitą, kurioje atsispindės visos kainos dedamosios.

Kaip keisis kainos laiku nepasirinkus tiekėjo?

Laiku nepasirinkus tiekėjo, laikinai elektros energijos tiekimą, tik didesne kaina, užtikrins garantinis tiekėjas (ESO). Garantinio tiekėjo parduodamos elektros energijos kaina priklausys nuo vidutinės ankstesnio mėnesio biržos kainos ir bus perskaičiuojama kas mėnesį, elektros energijos kainą dauginant iš 1,15 koeficiento.

Kaip toliau reikės atsiskaityti už elektrą?

Ir toliau gausite vieną sąskaitą – iš savo pasirinkto tiekėjo.

Jei turiu keletą skirtingų elektros energiją naudojančių objektų (butus, namus, sodybas ir pan.) ir patenku į 3 skirtingus visuomeninio tiekėjo paslaugų nutraukimo etapus, kokia tvarka tuomet galėsiu rinktis tiekėją?

Nepaisant to, kiek elektros energiją naudojančių objektų valdote ir kokiam pokyčio etapui jie priskirtini, tiekėjus visiems jiems galite rinktis jau dabar. Etapiškumas svarbus norint nepavėluoti pasirinkti tiekėją, t.y. iki objektui patenkant į brangesnį, garantinį tiekimą.

Kaip keisis elektros energijos kaina, atsiradus keliems tiekėjams – ar ji sumažės?

Šiandien visą gyventojų mokamą kainą už elektros energiją nustato valstybė ir kainą sudaro daug dedamųjų. Pradėjus konkuruoti  tiekėjams, elektros energijos kaina priklausys nuo kelių veiksnių: maždaug pusę kainos ir toliau reguliuos valstybė (tų paslaugų, kurias ir toliau užtikrins ji), kitą pusę – elektros tiekėjų konkurencija ir kaina biržoje. Taigi, elektros energijos kaina skirsis įvairių tiekėjų pasiūlymuose, bus nulemta jų tarpusavio konkurencijos bei kitų išorinių veiksnių. Įprastai tokiomis sąlygomis visuomet laimi pirkėjai (vartotojai), toks ir šio pokyčio tikslas.

Ar galima prognozuoti/numatyti kokios bus elektros kainos biržoje?

Tai visą laiką kintantis, labai organiškas procesas – neįmanoma nuspėti, kokia gali būti ateities elektros kaina. Jos vertinimas pagrįstas tik prielaidomis: po mėnesio, vertinant dabartinius duomenis, jos gali būti visiškai kitokios. Pavyzdžiui, jei nuo metų pradžios elektros energijos kaina yra sumažėjusi, dėl sudėtingų valstybinio reguliavimo procedūrų Lietuvos gyventojai tai pajus tik nuo vasaros. Panaikinus reguliavimą, pokyčiai vyks iškart.

Šiame pasirinkimo procese, kaip ir kitais atvejais, kai renkamasi laisvai, visos pusės (pirkėjas ir pardavėjas) prisiima tam tikrą riziką. Kokia praeities elektros kainos statistika biržoje, galima sužinoti Nordpool biržos istoriniuose duomenyse.

4.Kuo tai bus man naudinga?

Kas bus ateityje?

Sukurdama konkurencingą rinką, Lietuva žengia į išmanios energijos amžių. Jau po kelerių metų galėsime naudotis išmaniąja apskaita, daugės elektros energiją gaminančių vartotojų – tai užtikrins konkurencinga elektros energijos rinka. Energetikoje vykstantis pokytis teigiamai atsilieps ir kiekvienam gyventojui, ir ekonomikai, ir aplinkosaugai, ir tarptautiniam šalies vertinimui.

Kokia man nauda iš elektros tiekimo rinkos atvėrimo veiksmingai konkurencijai?

Valstybė suteikia galimybę laisvai rinktis ir pirkti prekę iš norimo tiekėjo, siūlančio geriausias sąlygas ar teikiančio tinkamiausias vartotojui paslaugas – taip pat, kaip renkamasi perkant degalus, kabelinės televizijos ar mobiliojo ryšio paslaugas.

Tiekėjai konkuruos dėl vartotojų siūlydami kokybiškesnes, įvairesnes paslaugas.

Kodėl vyksta toks pokytis?

Lietuva yra įsipareigojusi atsisakyti monopolinių sąlygų ir sukurti konkurencingą elektros rinką pagal Europos Sąjungos formuojamos politikos kryptis, kurių tikslas – užtikrinti realiai veikiančią konkurenciją ir jos teikiamas naudas vartotojams. Šis reikalavimas buvo įgyvendintas Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais:

 1. 2020 m. gegužės 7 d. priimtu Elektros energetikos įstatymo pakeitimu, kuriuo numatyta palaipsniui, tai yra per 3 metus (iki 2023 m. sausio 1 d.) atsisakyti mažmeninių elektros energijos tiekimo kainų reguliavimo, tai yra vartotojams skirtingais etapais pasibaigs visuomeninis elektros energijos tiekimas ir taip vartotojai bus skatinami pasirinkti nepriklausomus elektros energijos tiekėjus ir sudaryti su jais elektros energijos tiekimo sutartis už konkurencingą nereguliuojamą kainą.
 2. 2021 m. birželio 30 d. priimtu Elektros energetikos įstatymo pakeitimu, kuriuo, įvertinus pirmojo liberalizavimo etapo eigą ir siekiant sklandesnio sutarčių administravimo ir vartotojų pasiekiamumo, numatyta anksčiau atverti visų antrojo ir trečiojo liberalizavimo etapų vartotojų duomenis, taip pat suteikti prieigą prie vartotojų, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, duomenų;
 3. 2021 m. lapkričio 4 d. priimtu Elektros energetikos įstatymo pakeitimu, kuriuo antrojo liberalizavimo etapo pabaiga perkelta iš 2021 m. sausio 1 d. į 2022 m. liepos 1 d.;
 4. 2022 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Elektros energetikos įstatymo pataisas, kuriomis keičiamas viešojo ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo privatiems klientams reguliavimas. Pataisos atidėjo trečiąjį elektros rinkos liberalizavimo etapą 3 metams, iki 2025 m. pabaigos (buvo 2022 m. pabaiga) ir nustatė klientų informavimo apie pokyčius tvarką. Kadangi klientai įtraukti į trečiąjį liberalizavimo etapą yra patys jautriausi ir pažeidžiamiausi, jiems taikomas reikalavimas pasirinkti nepriklausomą tiekėją iki 2025 m. pabaigos. Elektros energetikos įstatymo pataisos užtikrins vartotojų interesus, nes trečiojo etapo liberalizavimo termino atidėjimas sudarys vartotojams galimybę per ilgesnį laikotarpį priimti jų interesus atitinkančius sprendimus ir atsižvelgti į dabartinę energijos krizę.

5.Gaminantys vartotojai

Esu gaminantis vartotojas, jei pasirinksiu elektros tiekėją, kaip bus su sukaupta elektra?

Gaminantys vartotojai galės perkelti sukauptą elektros energiją pas naują elektros tiekėją (arba garantinį tiekėją) arba jiems bus kompensuojama už sukauptą elektros energiją. Dėl sukauptos elektros perkėlimo tarpusavyje susiderina tiekėjai, bet ne gaminantys vartotojai. Taip pat gaminantis vartotojas galės pasirinkti alternatyvą, kad keičiant elektros energijos tiekėją už sukauptą elektros kiekį jam turi būti kompensuojama taip, kaip buvo numatyta iš anksto sudarytose sutartyse, bet ne vėliau nei per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties su tiekėju nutraukimo dienos. Iki šiol buvo numatyta, kad su gaminančiais vartotojais bus atsiskaitoma pasibaigus kaupimo laikotarpiui, tad nuo šiol su jais bus atsiskaitoma per ženkliai trumpesnį laiką. Vartotojui nepasirinkus nei vieno iš šių variantų, jo sukauptas elektros energijos kiekis bus automatiškai perkeliamas naujam elektros tiekėjui.

Jeigu aš turiu saulės elektrinę ir esu gaminantis vartotojas, ar man reikės pasirinkti tiekėją?

Jei jūs patenkate į pirmąjį tiekėjo pasirinkimo etapą (suvartojate, įskaitant atgautą kiekį, daugiau nei 5 tūkst. kWh elektros), nesvarbu ar jūs esate tik elektros vartotojas, ar ir gaminantis vartotojas, jums reikės pasirinkti elektros tiekėją, sudaryti elektros tiekimo sutartį. Esama sutartis su visuomeniniu tiekėju nutrūks 2021 m. sausio 1 dieną.

Jeigu aš esu gaminantis vartotojas ir iš visuomeninio tiekėjo pereinu pas nepriklausomą tiekėją, ar man reikės atskiros sutarties su ESO?

Kaip ir dabar, buitiniams gaminantiems vartotojams užteks turėti vieną sutartį su tiekėju. Jokio papildomo elektrinės susiejimo su tiekėju nereikia atlikti ar sudaryti papildomo susitarimo su ESO.

Rekomenduotina sudarant sutartį su nauju elektros tiekėju arba tampant gaminančiu vartotoju pas esamą tiekėją, informuoti apie savo gaminančio vartotojo statusą ir jei reikia sutartyje sutarti galimas papildomas sąlygas (pvz. sukaupto kiekio kompensavimo ar energijos mainų/jų kainos klausimus).

Jeigu aš turiu saulės elektrinę (ant savo stogo ar nutolusią) ir pasirenku nepriklausomą tiekėją – kaip paskirstoma mano sugeneruota elektra?

Jei gyventojas yra gaminantis vartotojas (su saulės elektrine ant savo namo stogo, ar nutolusia), niekas nesikeičia – elektros tiekėjas yra atsakingas už kliento suvartoto ir sugeneruoto elektros kiekio apskaitą. Kai gaminantis vartotojas sugeneruotą, bet nesuvartotą elektros energijos perteklių patiekia į tinklus, jo tiekėjui reikės mažiau tiekti elektros, kad padengtų kitų savo klientų suvartojimą.

Į elektros tinklus patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekio vertė, yra gaminančio vartotojo elektros tiekėjo susitarimo reikalas, ir atsiskaitymas už energijos mainus vyksta taip, kaip aptarta su tiekėju pasirašytoje sutartyje.

Jeigu aš pasirinkau nepriklausomą tiekėją ir noriu įsirengti saulės elektrinę bei tapti gaminančiu vartotoju, į ką turiu kreiptis, ir kaip galiu susieti savo elektrinę su savo tiekėju?

Norint tapti gaminančiu vartotoju pirmiausia siūlome užpildyti paraišką ESO savitarnoje. Gavę technines sąlygas iš ESO sužinosite, ar elektros tinklas prie Jūsų yra tinkamas elektrinės įrengimui, ar jam gali reikėti papildomų pakeitimų.

Įrengus elektrinę, nereikia atlikti jokių papildomų žingsnių dėl elektrinės susiejimo su Jūsų tiekėju. Gaminančių vartotojų pagamintai ir suvartotai elektrai skaičiuoti naudojami automatizuoti elektros skaitikliai, kurie įrengiami nemokamai. Jų duomenys apie jūsų vartojimą ir generaciją automatiškai priskiriami tiekėjui.

6.Garantinis elektros energijos tiekimas

Kas yra garantinis elektros energijos tiekimas?

Tai elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, kurią teiks ESO tuo atveju, jeigu iki nurodyto laiko nepasirinksite nepriklausomo tiekėjo:

 • Nustatytu laiku nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, garantinis tiekimas Jums prasidės automatiškai, persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su ESO pagrindu arba, jei tokios sutarties neturite – pagal ESO viešai skelbiamas garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas. Jokių papildomų veiksmų dėl sutarties su ESO sudarymo jums atlikti nereikės.
 • Garantinio tiekimo kaina bus perskaičiuojama kas mėnesį, atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vidutinę biržos kainą ir pritaikant koeficientą 1,15. Papildomai su ESO turėsite atsiskaityti už tinklo paslaugas – elektros energijos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.
 • ESO garantinį tiekimą užtikrins tik laikinai, ne ilgiau kaip nei 6 mėn. 
Ar garantiniame tiekime man reikės pasirašyti sutartį?

Ne. Kadangi garantinis tiekimas bus užtikrinamas tik laikinai, sutartis su klientu nebus sudaroma.

Kaip keisis kainos laiku nepasirinkus tiekėjo, kai aptarnavimą perims garantinis tiekimas?

Laiku nepasirinkusiems tiekėjo, tolimesnį elektros energijos tiekimą laikinai užtikrins garantinis tiekėjas.  Garantinio tiekėjo parduodamos elektros energijos kaina priklausys nuo vidutinės ankstesnio mėnesio biržos kainos ir bus perskaičiuojama kas mėnesį pritaikant koeficientą 1,15.

Kur galiu rasti sąskaitas už garantinį elektros tiekimą?

Sąskaitos bus talpinamos ESO savitarnoje arba siunčiamos tiesiogiai Jūsų turimais kontaktais.

Ar bus nutrauktas elektros tiekimas, jeigu pasibaigus garantinio tiekimo terminui nepasirinksiu tiekėjo?

Pasibaigus garantinio tiekimo taikomoms sąlygoms elektros energija objekte gali būti nutraukta.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, garantinio tiekimo trukmė – ne ilgiau kaip 6 mėnesiai. Jeigu per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo nepriklausomo tiekėjo, garantinis elektros energijos tiekėjas įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą vartotojui. Apie garantinio tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotoją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos.

Ar pasirinkus tiekėją keisis mokėtojo kodas?

Palikus visuomeninį tiekimą ar pakeitus nepriklausomą tiekėją mokėtojo kodas gali keistis. Unikalų kliento kodą kiekviena įmonė suteikia remdamasi savo vidinių sistemų principais, naujai suteiktas kodas yra nurodomas sudaromoje sutartyje su klientu. Šis kodas reikalingas kiekvieną kartą atliekant mokėjimą už suvartotą elektros energiją.

Pradėjus teikti garantinio tiekimo paslaugą bus sugeneruojamas naujas kliento kodas, kurį vartotojas galės matyti prisijungęs prie ESO savitarnos svetainės, taip pat būsite asmeniškai informuotas.

Ką daryti, jei mano pasirinktas tiekėjas nutraukia veiklą ir nebetiekia man elektros?

Jei pasirinktas tiekėjas nustotų tiekti elektrą (pavyzdžiui dėl bankroto) – jūs automatiškai pereisite į ESO garantinį tiekimą. Svarbu paminėti, kad bankrotas nenutinka per vieną dieną, tad apie galimą jūsų pasirinkto tiekėjo veiklos sustabdymą būsite informuoti iš anksto ir turėsite laiko kito tiekėjo pasirinkimui. Jei nutiktų taip, kad jūsų pasirinktas tiekėjas nutraukė elektros tiekimą ir Jums automatiškai nebuvo pradėtas garantinis elektros tiekimas – turėsite susisiekti su ESO. Itin svarbu, kad ESO turėtų aktualius ar atnaujintus Jūsų kontaktinius duomenis- telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

7.Elektros energijos kainų kompensacija

Kas galės pasinaudoti kompensacija?

Kompensaciją gaus visi privatūs ir kiti elektros energijos vartotojai, turintys teisę į privačių elektros energijos vartotojų tarifus (pavyzdžiui, daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių namų administratoriai).

Kompensaciją gaus visi vartotojai: jau pasirinkę nepriklausomą elektros energijos tiekėją, tie, kuriems elektros energijos tiekimą vis dar užtikrina visuomeninis tiekėjas, bei gaunantys garantinio elektros energijos tiekimo paslaugą.

Ką daryti norint gauti kompensaciją?

Jums nieko daryti nereikia. Pritaikytas kompensacijos dydis bus automatiškai įskaičiuotas ir nurodytas Jūsų sąskaitoje už suvartotą elektros energiją.

Kokio dydžio kompensacija bus taikoma?

Kompensacijos dydis priklausys nuo Jūsų pasirinkto elektros energijos tiekėjo pasiūlytos kainos už 1 elektros energijos kilovatvalandę (kWh). Pritaikius kompensaciją elektros energijos kaina negali būti mažesnė nei 28 centai už 1 kWh, o taikoma kompensacija negali būti didesnė nei 28,5 centai už 1 kWh.

Kompensavimo dydis priklauso nuo Jūsų turimos elektros kainos. Jeigu Jūsų vartojamos elektros energijos kaina neviršija 0,565 Eur/kWh, elektros energija kainuos 0,28 Eur/kWh. Tie, kurių elektros tarifas bus mažesnis nei 28 ct/kWh, kompensacijos negaus.

Pateikiame kelis pavyzdžius:

 • jei kaina yra 0,27 Eur/kWh, jums kompensacija nebus taikoma. Taigi, galutinė kaina išliks tokia pati;
 • jei kaina yra 0,30 Eur/kWh, jums bus kompensuota 0,02 Eur/kWh, taigi, mokėsite 0,28 Eur/kWh;
 • jei kaina yra 0,50 Eur/kWh, jums bus kompensuojama 0,22 Eur/kWh kompensaciją, taigi, mokėsite 0,28 Eur/kWh
 • jei kaina yra 0,60 Eur/kWh, gausite maksimalią 0,285 Eur kompensaciją, todėl mokėsite 0,315 Eur/kWh.
Ar PVM įskaičiuotas į pateiktą kompensacijos sumą?

Taip, į pateiktą kompensacijos sumą PVM yra įskaičiuotas. 

Ar sąskaitoje matysiu pritaikytą kompensaciją?

Taip, Jums pritaikytą kompensaciją matysite iš elektros energijos tiekėjo gautoje sąskaitoje. Ji bus atvaizduojama atskira eilute.

Atminkite, kad kompensacija atsispindės kito mėnesio sąskaitoje. Pavyzdžiui, kompensacijos sumą už liepos mėnesį matysite rugpjūčio mėnesį gautoje sąskaitoje, rugpjūčio mėnesį pritaikyta kompensacija atsispindės rugsėjo mėnesio sąskaitoje ir t.t. 

Kaip bus pritaikyta kompensacija, kai yra pasirinktas dviejų laiko zonų tarifo planas?

Taip. Jeigu naudojatės dviejų laiko zonų tarifų planu, kompensacija bus skaičiuojama kiekvienai laiko skalei atskirai.

Ar taikomas kompensavimas, nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo?

Kompensacija taikoma visiems privatiems elektros energijos vartotojams – pasirinkusiems nepriklausomą tiekėją, dar vis gaunantiems visuomeninio tiekimo paslaugą ir patekusiems į garantinį tiekimą. 

Kiek laiko bus taikomas kompensavimas?

Dalinis kompensavimas bus taikomas 6 mėnesius – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Ar bus pratęstas kompensavimo laikas? Ar keisis kompensavimo suma?

Šiuo metu kompensavimo laikotarpis numatytas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Tolimesnius sprendimus dėl kompensavimo termino, sumos ir kitų sąlygų pasikeitimo priims Vyriausybė.

Ar kompensuojama suma priklausys nuo deklaruojamų skaitiklio rodmenų?

Taip, todėl svarbu kas mėnesį pasirinktam tiekėjui laiku deklaruoti einamojo mėnesio elektros energijos suvartojimą.

Esu gaminantis vartotojas, ar man priklauso kompensacija?

Taip, kompensacija Jums priklauso.