Pradžia

Geroji elektros rinką liberalizavusių Čekijos ir Švedijos praktika: didelė pasirinkimo laisvė ir konkurencingi tiekėjai

Lietuva viena paskutiniųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių, kurioje įgyvendinamas monopolinių visuomeninio tiekimo sąlygų atsisakymas, leisiantis privatiems vartotojams rinktis nepriklausomus energijos tiekėjus. Pokyčiai nenumaldomai artėja, todėl siūlome apžvelgti kitų šalių patirtis, kuriose elektros rinkos liberalizacija įvyko kur kas anksčiau.

Čekijoje – aktyviai rinkoje dalyvaujantys nepriklausomi tiekėjai

Čekijoje mažmeninės elektros energijos tiekimo liberalizavimas vyko palaipsniui, prasidėjo dar 1995 m. ir pilnai buvo įgyvendintas 2006 m. Tais metais elektros energijos tiekėją pasirinko 5,5 milijono namų ūkių. Per pastarąjį dešimtmetį užfiksuota daugiau nei du milijonai elektros tiekėjo keitimo atvejų.

Čekijos ambasados Lietuvoje atstovas Jiří Chaloupka pasakoja, kad privatiems vartotojams visuomeninio tiekėjo monopolinių sąlygų atsisakymas Čekijoje vyko 5-iais etapais.

„Pirmuoju etapu į sąrašą pateko vartotojai, kurie per metus sunaudojo daugiau nei 4000 KWh elektros energijos, antruoju – daugiau nei 900 kWh, trečiuoju – vartotojai, kurie vartoja elektrą ne namų ūkiuose, ketvirtuoju – likę ne namų ūkio elektros vartotojai, na, o paskutiniais metais prie nepriklausomų tiekėjų prisijungė paskutiniai to dar nepadarę vartotojai“, – pasakoja J. Chaloupka.

Lietuvoje monopolinių visuomeninio tiekėjo sąlygų atsisakymas taip pat vyks etapais, šiuo atveju, trimis. 2021 m. prasidės pirmasis etapas, į kurį pateks gyventojai, per metus sunaudojantys daugiau nei 5000 kWh elektros energijos. Atitinkamai antrasis etapas vyks jau 2022 metų sausį ir į jį pateks gyventojai, kurie suvartoja nuo 1000 iki 5000 kWh per metus, o visas kainų dereguliavimas pasibaigs 2023 metais, trečiuoju etapu, į kurį pateks mažiau nei 1000 kWh suvartojantys privatūs vartotojai.

Sudėtingiausia viso šio proceso dalis, pasak Čekijos ambasados Lietuvoje atstovo, buvo užtikrinti sveiką konkurenciją tarp energijos tiekėjų, tačiau tai padaryti pavyko ir dabar elektros rinka šalyje yra kur kas konkurencingesnė. J.Chaloupko pasiteiravus, kaip Čekijos gyventojai reagavo į tokius pokyčius elektros rinkoje, ambasados atstovas teigia, kad nuomonių buvo įvairių.

„Kaip ir visi pokyčiai, šis taip pat susilaukė tiek pozityvių, tiek negatyvių nuomonių tarp skirtingų žmonių grupių, todėl vienas mano atsakymas negalėtų reprezentuoti visos populiacijos nuomonės“, – teigia pašnekovas.

Dabar elektros industrija Čekijoje yra valdoma trijų privačių įmonių: „CZ Group“, „E.on Energie“ ir „ Praská Energetika a.s“. Per šiuos tris operatorius yra paskirstoma daugiau nei 95 proc. elektros energijos visose valstybėje. Taip šalyje veikia ir apie 10 nepriklausomų tiekėjų, kurie aktyviai dalyvauja mažmeninėje elektros rinkoje.

Švedija – viena didžiausių, pasirinkimo laisvę elektros rinkoje turinčių, valstybių

Švedijoje elektros kainų dereguliavimo procesas gyventojams prasidėjo dar 1996 m. ir truko tris metus. Pagrindiniai elektros rinkos liberalizavimo tikslai, pasak Švedijos ambasados Lietuvoje ministro-patarėjo Kaarlo Laakso, buvo keli: didinti konkurenciją tarp tiekėjų, ieškoti racionalesnių ir efektyvesnių išteklių naudojimo būdų, siūlyti lanksčias tiekimo sąlygas bei kuo mažesnes elektros kainas vartotojams.

„Pradžioje šalyje nebuvo tiek daug energijos tiekėjų, todėl veiksniai, pagal kuriuos vartotojai galėjo rinktis vienokią ar kitokia įmonę, neatrodė visiškai aiškūs. Tačiau bėgant metams, tiekėjų vis daugėjo ir dabar, praėjus daugiau nei 20-čiai metų nuo visuomeninio tiekėjo monopolinių sąlygų atsisakymo, Švedijoje šiuo metu veikia daugiau nei 100 nepriklausomų elektros tiekėjų, todėl galima drąsiai sakyti, kad elektros rinka šalyje tapo ypatingai konkurencinga ir gyventojai turi iš ko rinktis“, – pasakoja K. Laakso.

Šiuo metu Lietuvoje elektros didmeninėje rinkoje aktyviai veikia 27 nepriklausomi elektros tiekėjai, 5 iš jų yra pareiškę, kad aktyviai dalyvaus ir buitinių vartotojų rinkoje. Tad, tikimasi, kad ateityje elektros tiekėjų mūsų šalyje tik daugės, todėl gyventojai tikrai turės iš ko pasirinkti.

Vienas didžiausių iššūkių jau liberalizuotoje elektros rinkoje, pasak Švedijos ambasados Lietuvoje atstovo, yra nešališkos informacijos apie egzistuojančias alternatyvas pasiekiamumas gyventojams, todėl šalyje veikia Energijos rinkų inspekcija, kuriai yra pavesta prižiūrėti, kad tiekėjai veiktų pagal sveikos konkurencijos principus.

„Šios institucijos veikla apima tiek monopolinių operacijų elektros ir gamtinių dujų tinkluose reguliavimą, tiek konkurencingų energijos rinkų stebėseną. Tokiu būdu siekiama prisidėti prie patikimo tinklo veikimo, teisingai veikiančių energijos rinkų ir vartotojų sąmoningumo. Inspekcija taip pat padeda gyventojams pasirinkti elektros energijos tiekėją“, – aiškina K. Laakso.

Laakso teigia, kad iki šiol yra gana sudėtinga įvertinti, ar pavyko pasiekti visus, dar 1996 m. nusibrėžtus, elektros rinkos liberalizavimo tikslus. Visgi, dėl vieno dalyko pašnekovas neabejoja – galimybė rinktis nepriklausomą tiekėją, leido vartotojams sumažinti elektros energijos sąnaudas.

„Dėl kylančių vidaus mokesčių ir padidėjusių gamybos sąnaudų, nėra lengva vertinti, ar liberalizavimas sumažino elektros energijos kainas vartotojams, lyginant su tuo, jei monopolija būtų išlikusi. Tačiau nekyla abejonių, kad šiandien, rinkdamiesi aktyvų elektros energijos tiekėją, vartotojai gali sumažinti savo elektros energijos sąnaudas, pereidami iš vienos įmonės į kitą“, – sako Švedijos ambasados Lietuvoje ministro patarėjas.

Pasak jo, liberalizuojant elektros rinką, ypač svarbu suteikti vartotojams objektyvią informaciją: „Kaip pasikeis sistema, ką turi daryti ir įvertinti vartotojai, kaip gauti objektyvią informaciją apie elektros energijos kainas, sutarties sąlygas ir pan.?“