Pradžia

Abejingieji pokyčiams elektros rinkoje mokės daugiau?

Nuo kitų metų prasidėsiantis elektros energijos rinkos dereguliavimas skatins gyventojus rinktis elektros tiekėją. Nors pats procesas vyks  pamažu ir keliais etapais, tačiau pamiršti šio klausimo nederėtų. Laiku nepasirinkusiems elektros tiekėjo, bus taikoma  didesnė – garantinio elektros tiekimo – kaina. Apie tai, ką reiškia garantinis elektros tiekimas ir kodėl jis bus taikomas, kalbamės su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininko pavaduotoju Renatu Pociumi.

Ką reiškia garantinis elektros tiekimas? 

Pasak VERT pirmininko pavaduotojo R. Pociaus, garantinis tiekimas savo esme yra kaip avarinė situacija – jis „įsijungia“ atsitikus netikėtoms situacijoms, šiuo atveju – elektros vartotojui likus be elektros tiekėjo. Elektros energijos garantiniu tiekimu siekiama užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą ar elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Garantinio tiekėjo funkcijas vartotojams, kurie neturi elektros energijos tiekėjo, vykdo skirstomųjų tinklų operatorius – „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal Elektros energetikos įstatymo pakeitimus buitiniams vartotojams, kurie nebus pasirinkę elektros energijos tiekėjo, prie garantinio tiekimo taikymo bus pereinama palaipsniui. Nuo 2021 m. – buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 5000 KWh elektros energijos per metus, nuo 2022 m. sausio 1 d. – suvartojantiems daugiau kaip 1000 KWh, o nuo 2023 m. sausio 1 d. – visiems buitiniams vartotojams.

„Socialiai pažeidžiamiems vartotojams, jei jie nepasirinks nepriklausomo tiekėjo, ir toliau liks galioti šiandien taikomas principas, kai garantinio tiekimo paslaugos kainą nustato VERT“, – pažymi R. Pocius. Socialiai pažeidžiamiems vartotojams garantinio tiekimo kainą VERT nustatys 2022 m. pabaigoje ir ji galios nuo 2023 m. sausio 1 d.

Kodėl svarbu palikti garantinį tiekimą? Kokia to nauda?

Garantinis tiekimas užtikrins nepertraukiamą tiekimą tiems vartotojams, kurių tiekėjai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebegalės tiekti jiems elektros. Tai yra tiesioginė garantinio tiekimo paslaugos paskirtis, tačiau tai nėra nuolatinis elektros tiekimas. Būtent todėl garantinis tiekimas yra brangesnė paslauga, jei palyginsime su kaina, kurią elektros vartotojas mokėtų pasirinkęs  nepriklausomą elektros tiekėją.

Kitas tikslas – siekti, kad elektros energijos vartotojai būtų aktyvūs elektros rinkoje. Pasak R. Pociaus, garantinio elektros energijos tiekimo paslauga nėra nuolatinis elektros energijos tiekimas, todėl šiai paslaugai taikomas 1,25 koeficientas. Tai yra finansinė priemonė, skatinanti elektros vartotojus ieškoti pigesnės elektros įsigijimo rinkoje alternatyvos, t. y. rinktis patrauklų  pasiūlymą pateikusį nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

„Jei vartotojas nepasirenka tiekėjo, pritaikius šį koeficientą, jis moka brangiau už elektros energiją. Taigi, labai svarbu nuolat turėti priemones ir rinkos mechanizmus, skatinančius rinkos vystymąsi. Šio koeficiento taikymas, pirmiausia, ragina elektros vartotojus domėtis elektros rinka, leidžia padidinti konkurenciją tarp tiekėjų, o galutinis rezultatas  – sukuriama nauda elektros vartotojui“, – įsitikinęs  VERT pirmininko pavaduotojas R. Pocius.

„Taikydami koeficientą, skatiname elektros rinkos vystymąsi – elektros tiekėjams konkuruojant dėl vartotojų, laimi pastarieji. Tai ne tik sumažėjusi kaina, bet ir visiškai nauji paslaugų paketai, kurių gali tikėtis vartotojai. Galbūt elektros tiekėjai kartu pasiūlys ir ant stogo pasistatyti saulės modulius, galbūt – į paslaugų paketą bus įskaičiuotos ir interneto paslaugos bei panašiai. Siekiame, kad rinka būtų dinamiška, o jos dalyviai – aktyvūs“, – sako R. Pocius.

Kodėl nuspręsta jam taikyti būtent 1,25 koeficientą?

1,25 koeficientas būtų taikomas elektros energijos, kaip produkto, dedamajai, t. y. konkurencinei jos daliai, dėl kurios varžysis nepriklausomi elektros tiekėjai. Tokio dydžio koeficientą nuspręstą taikyti dėl kelių priežasčių:

„Buvo įvertinta praktika kitos šalyse bei apskaičiuota, kokia turi būti kaina vietos rinkoje, kuri skatintų vartoją greičiau rinktis elektros tiekėją, bet tuo pačiu  nebūtų pernelyg didelė finansinė našta. Taigi, buvo siekiama išlaikyti balansą tarp didelės kainos ir vartotojų paskatinimo“, – sako R. Pocius.

Kam jis bus taikomas?

Elektros energijos kaina, paprastai kalbant, susideda iš dviejų dedamųjų. Pirma – elektros energijos, kaip produkto, kainos ir, antra – elektros infrastruktūros išlaikymo kaštų, įskaitant elektros tinklų, generuojančių elektros energiją, įrenginius – tiek valstybės remiamus, tiek skirtus saugumui ir elektros patikimumui užtikrinti. 1,25 koeficientas būtų taikomas elektros energijos, kaip produkto, dedamajai, kuri galutiniame elektros energijos tarife sudaro 36 proc. Infrastruktūros dalis nebūtų didinama.    

Tai skatins konkurenciją dėl pačios elektros, kaip produkto, kainos, o infrastruktūra ir toliau  liks reguliuojama valstybės, t. y. šią kainos dalį ir toliau nustatys VERT.

Ar jis keisis ateityje?

Įvertinus tai, kad garantinio elektros energijos tiekimo koeficiento dydis jau taikomas ne vienerius  metus ir jo dydis yra optimalus, šiuo metu VERT neturi informacijos, kad būtų planuojama jį keisti.

Nuotrauka: Omid Armin, Unsplash