Pradžia

Ką Lietuva yra įsipareigojusi energetikos srityje?

2010 m. pradžioje Komisija pasiūlė strategiją „Europa 2020“, kurioje vienas svarbiausių numatytų tikslų – užtikrinti namų ūkių vartotojams teisę pasirinkti elektros energijos tiekėją, atsisakyti kainų reguliavimo, užtikrinti konkurencingą rinką ir vartotojų apsaugą. Tokį strateginį tikslą dokumente „Europa 2020“ iškėlusi Europos Sąjunga (ES), įtvirtino tai ir regioniniuose strateginiuose dokumentuose – Baltijos šalių regiono energetikos plėtros plane (Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP).

Strategijoje „Europa 2020“ įvardijamas tikslas, kad elektros rinkos liberalizavimas, numatytas Trečiajame energetikos pakete, turi sudaryti sąlygas visiems vartotojams laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėją ir sukurti sąlygas tiekėjų konkurencijai, užtikrinti pažeidžiamų vartotojų apsaugos priemones.

Šių ir kitų ES strateginių energetikos tikslų įgyvendinimą siekiama paskatinti ir regioniniu lygiu, užtikrinant tam tikrų regionų integraciją į ES rinkas. Europos Komisija, Danija, Vokietija, Estija, Latvija, Estija, Lietuva, Lenkija, Suomija ir Švedija yra sutarusios dėl BEMIP. Vienas iš plano tikslų - konkurencingos Baltijos šalių elektros energijos rinkos vystymas ir integracija į ES rinką per įvairias jungtis, pavyzdžiui, su Suomija, Švedija, Lenkija. BEMIP veiksmų plane įtvirtinta, kad 2017-2020 m. palaipsniui turi būti panaikintas nacionalinis kainų reguliavimas namų ūkiams.

Lietuvos Elektros energetikos įstatymas (EEĮ) įtvirtina pagrindines Direktyvos 2009/72/EB nuostatas dėl namų ūkių rinkos liberalizavimo. Pagal EEĮ nuostatas, namų ūkio vartotojai turi teisę sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį su pasirinktu nepriklausomu tiekėju. Pasak ministro, Europos Komisija teigiamai įvertino Seimo jau patvirtintus sprendimus, nuo 2020 m. iki 2023 m., pamažu atsisakyti monopolinių visuomeninio tiekėjo sąlygų vartotojams.

„Į mažmeninę elektros rinką atėjus nepriklausomiems tiekėjams, vartotojams tai suteiks galimybę gauti vartotojo poreikius labiausiai atitinkantį elektros energijos tiekimo pasiūlymą, o ilgainiui ir efektyvesnę elektros energijos tiekimo namų ūkiams veiklą bei aukštesnę klientų aptarnavimo kokybę. Tiekėjams bus sudarytos sąlygos konkuruoti vienodomis sąlygomis ir užtikrinti geriausius pasiūlymus vartotojui,“ sako energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Paprastinant elektros tiekėjo pasirinkimo procesus, nuo liepos mėnesio vartotojai jau galės gauti nebe,  o vieną tiekėjo sąskaitą.

„Iki šiol, pagal galiojusį teisinį reguliavimą, vartotojas turėjo sudaryti sutartį ir su nepriklausomu tiekėju, ir su skirstymo tinklų operatoriumi. Nuo liepos mėnesio sudarę sutartį su nepriklausomu tiekėju, jau rugpjūtį vartotojai gaus tik vieną sąskaitą, vietoj anksčiau buvusių dviejų. Toks pokytis bus naudingas tiek buitiniams, tiek verslo klientams,“ sako ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Paprastėjant atsiskaitymo būdams, elektros tiekėjo pasirinkimui, tikimasi, kad ir pati prekyba elektra taps  paprastesnė ir neturės „sienų“ kaip ir visos kitos prekės. Beje, dar 2018 m. pabaigoje Europos sąjungos narės ir Europos parlamento nariai sutarė, kad iki 2025 m. neturėtų likti „sienų“ elektros prekybai tarp valstybių ir namų ūkių  rinkos vartotojams.

Apie projektą

Šiandien vykstantis pokytis – tai valstybės sprendimas nebereguliuoti elektros energijos kainos. Nuosekliai atsisakant elektros tiekimo monopolijos, nuo 2023 m. nebeliks visuomeninio tiekėjo ir bus sukurta laisva, konkurencinga elektros energijos rinka.

Elektros energijos kainą lems tik tiekėjų konkurencija, todėl gyventojai gaus lankstesnes ir palankesnes elektros įsigijimo sąlygas. Taip pat, kaip rinkdamiesi mobiliojo ryšio, kabelinės televizijos ar bet kurias kitas paslaugas, jie galės įvertinti įvairių tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti sutartį su ta įmone, kuri siūlys tinkamiausias sąlygas.

Nuotrauka: Lāsma Artmane, Unsplash