Pradžia

Kas yra garantinis elektros energijos tiekimas ir kodėl verta rinktis elektros tiekėją?

Beveik šimto tūkstančių nekilnojamojo turto objektų savininkai, jau gali rinktis nepriklausomą elektros tiekėją. 2021 m. sausio pirmąją, visuomeninis elektros tiekėjas nebetieks elektros gyventojo turimam nekilnojamojo turto objektui, nes nustos galioti sutartys su visuomeniniu tiekėju. Nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo, elektros garantiniu tiekimu laikinai rūpinsis ESO.

Iš viso trimis etapais naują elektros energijos tiekėją rinktis bus pakviesti beveik 1,6 mln. vartotojų. Visi jie laiškus su informacija apie baigsiančias galioti sutartis gavo dar liepos mėnesį, tad iki gruodžio 10 d. belieka pasirinkti labiausiai poreikius ir lūkesčius atitinkantį, sau tinkamą nepriklausomą elektros tiekėją.

Be elektros neliks

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Ryšių su visuomene projektų vadovo Tomo Kavaliausko teigimu, laiku nepasirinkę naujo tiekėjo vartotojai be elektros energijos neliks – jiems garantinio tiekimo paslaugą užtikrins ESO.

„Valstybei priėmus sprendimą pamažu pereiti nuo monopolinių visuomeninio tiekimo sąlygų ir suteikti galimybę vartotojams rinktis patiems, pokytis įgyvendinamas nuosekliai ir palaipsniui, trimis etapais. Pirmojo etapo dalyviai jau dabar turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją iš tarpusavyje konkuruojančių penkių rinkos dalyvių. Jei dėl individualių priežasčių pasirinkimo nustatytais terminais gyventojui pasirinkimo nepavyktų padaryti, yra numatytos priemonės, kad tokie nekilnojamojo turto savininkai neliktų be elektros - ESO užtikrins garantinį tiekimą, kai nutrūks visuomeninio tiekėjo paslauga“, – sako T. Kavaliauskas.

Iki gruodžio 10 d. nespėję pasirinkti nepriklausomo tiekėjo vartotojai, į garantinį tiekimą pateks automatiškai, tad elektros energijos tiekimas jiems nenutrūks. Vartotojams dėl to jokių papildomų veiksmų atlikti nereikės.

T. Kavaliauskas pažymi, kad šią paslaugą ESO suteiks ir tiems vartotojams, kurie galbūt nutrauks sutartį su nepriklausomu tiekėju, bet nepasirinks kito. Tokiu atveju, sutarties nutraukimo dieną elektros tiekimą garantuos ESO, teikdamas garantinio tiekimo paslaugą. Automatiškai į garantinį tiekimą ESO pervestų ir tuos klientus, kurių tiekėjas neįvykdytų savo įsipareigojimų ar pats nustotų tiekti elektrą – pavyzdžiui, dėl bankroto ar kitų priežasčių.

„Garantinio tiekimo paslauga, lyg draudimo polisas, skirtas užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos perdavimą buitiniams vartotojams visais atvejais, kai to negali daryti nepriklausomi tiekėjai“, – pažymi T. Kavaliauskas.

Garantinis tiekimas – laikina paslauga

Pareiga pasirinkti naują tiekėją savo nuožiūra vartotojams išliks ir patekus į garantinį tiekimą. ESO šią paslaugą įpareigota užtikrinti 6 mėnesius. Pavyzdžiui, laiku nepasirinkusiems naujojo tiekėjo dabar vykstančio pirmojo etapo dalyviams garantinis tiekimas būtų suteikiamas nuo 2021 m. sausio 1 dienos iki 2021 m. birželio 30-osios.

Be to, garantiniu tiekimu užtikrinamos elektros energijos kaina bus skaičiuojama kitaip, jai, kaip tai numatyta teisės aktuose, bus brangesnė. Be to, ji bus kas mėnesį vis kitokia, nes ji paskaičiuojama pagal praėjusio mėnesio vidutinę „NordPool“ biržos kainą dauginant iš 1,25 koeficiento. Garantiniame tiekime atsidūrę vartotojai taip pat turės atsiskaityti su ESO už elektros energijos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas pagal reguliatoriaus (VERT) nustatytą kainodarą.

„Visa sistema veikia taip, kad elektros tiekimo rinkos dalyviai aktyviai konkuruotų tiek kainomis, tiek siūlytų klientams kokybiškas, įvairias paslaugas, o klientai rinkoje aktyviai ieškotų tiekėjų ir jų paslaugų. Tokiu būdu, galutiniame rezultate laimi tas pats vartotojas. Garantinis tiekimas nėra nuolatinio elektros energijos tiekimo paslauga. Tai lyg „draudimo polisas“. Kaina kas mėnesį skirsis, vartotoju tai gali kelti nepatogumų, atitinkamai aukštesnė garantinio tiekimo kaina turėtų skatinti vartotojus rinktis rinkoje konkuruojančius nepriklausomus elektros energijos tiekėjus“, – paaiškina T. Kavaliauskas.

Specialisto teigimu, papildomas 1,25 koeficientas elektros energijos kainai, kaip tai numatyta teisės aktuose, buvo pasirinktas atsižvelgus į kitų šalių praktiką, skaičiuojant subalansuotą svertą, kuris skatintų vartotojus būti aktyviems rinkoje. „Panašų garantinio tiekimo modelį taikė Estija ir jis pasiteisino, nes paskatino gyventojus pačius aktyviau rinktis tiekėją“, – pažymi ESO atstovas.

Socialiai jautrioms grupėms kaina nesikeis

Šiuo metu naująjį tiekėją renkasi daugiausiai – virš 5000 kWh – per metus elektros energijos suvartojantys gyventojai, kurių sutartys su visuomeniniu tiekėju baigs galioti 2021 m. sausio 1 d.

Antrame etape, iki 2021-ų metų gruodžio 10 d., naują tiekėją turės pasirinkti sunaudojantys 1 000–5 000 kWh, o trečiajame, iki 2022-ųjų gruodžio 10 d., – visi likusieji elektros energijos vartotojai. Į paskutinį pokyčio etapą bus įtraukiami ir socialiai pažeidžiami gyventojai, namų bendrijos bei administratoriai.

T. Kavaliauskas pažymi, kad socialiai pažeidžiamiems vartotojams garantinio tiekimo kainą ir toliau nustatys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). „Šiems vartotojams garantinio tiekimo kainą VERT nustatys 2022 m. pabaigoje ir ji įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.“, – teigia T. Kavaliauskas.

Elektros energijos vartotojams svarbu žinoti ir tai, kad rinktis naująjį tiekėją jau dabar gali visi norintys – tiek patenkantys į antrąjį, tiek į trečiąjį elektros energijos tiekėjų pasirinkimo etapus ir nelaukdami 2021 ar 2022 metų.

Visuomeninio tiekėjo paslaugų atsisakymas yra valstybės sprendimas nuosekliai panaikinti monopolines sąlygas elektros energijos tiekimo buitiniams vartotojams rinkoje. Valstybė toliau reguliuos tik kai kurias kainos dedamąsias: už elektros energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainas lems tiekėjų konkurencija ir kaina biržoje.