Pradžia

Lietuvos energetikos sektoriuje – nauja niša verslui. Ką turi žinoti norintieji prekiauti elektra?

Energetikos sektoriaus pokytis atveria naujas galimybes verslui. Naikinama iki šiol monopolio sąlygomis veikusi sistema, kuomet elektros tiekimu galėjo užsiimti tik vienas rinkos dalyvis – visuomeninis tiekėjas. Vietoje jo į elektros tiekimo rinką kviečiami nepriklausomi tiekėjai, veiksiantys konkurencijos sąlygomis ir perimsiantys buitinių vartotojų aptarnavimą.

Kas gali prekiauti elektra bei aptarnauti buitinius vartotojus ir kokias sąlygas būtina atitikti norintiesiems veikti šalies energetikos sektoriuje?

Šiuo metu veikia 5 buitinius vartotojus aptarnaujančios įmonės. Visgi manoma, jog, atsižvelgiant į rinkos dydį, jų galėtų būti ir daugiau. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, iš viso Lietuvoje yra per 1,6 milijono buitinių elektros vartotojų, kuriems didesnis tiekėjų pasirinkimas leis užsitikrinti konkurencingesnius ir naudingesnius pasiūlymus.

Tikimasi, jog dalis įmonių į mažmeninę prekybą elektra pereis iš verslo sektoriaus, mat pastarasis elektrą iš nepriklausomų tiekėjų perka jau nuo 2010 m., o jį, rugsėjo mėnesio duomenimis, aptarnavo 23  įmonės. Iš viso leidimus vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą Lietuvoje turi per 80 įmonių

Suteikiama teisė dalyvauti „NordPool“ biržos veikloje

Norintieji užsiimti elektros tiekimu mažmeninėje rinkoje privalo atitikti šiai veiklai keliamus reikalavimus bei gauti leidimą, kurį išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Ši institucija vykdo ir valstybės deleguotą rinkos priežiūros funkciją: reguliuoja visų energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą bei atlieka valstybinę energetikos sektoriaus stebėseną. 

Nepriklausomo elektros tiekėjo leidimas suteikia teisę dalyvauti Lietuvos energetikos sektoriuje – pirkti elektrą „NordPool“ biržoje bei ją tiekti, t. y. parduoti, galutiniams vartotojams.

Beje, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme yra labai aiškiai apibrėžta energijos pirkėjams bei jos tiekėjams tenkanti prievolė nepirkti ir galutiniam vartotojui neparduoti elektros energijos, gaunamos iš trečiosiose šalyse esančių branduolinių elektrinių, kurias Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu yra pripažinęs nesaugiomis. Tokiu įstatymu siekiama į Lietuvos energijos rinką neįsileisti elektros, pagamintos kaimyninėje Baltarusijoje esančioje ir nesaugia laikomoje Astravo branduolinėje jėgainėje.

Svarbiausias dokumentas – deklaracija

Leidimus tiekti elektrą gauti gali Lietuvos ir užsienio įmonės, taip pat tiek juridiniai, tiek ir fiziniai asmenys. Norintieji gauti leidimą internetu, jį užsisakyti gali per e-paslaugas ir Elektroninius valdžios vartus, užpildę deklaraciją išduoti elektros energijos nepriklausomo tiekėjo leidimą, taip pat pateikę dokumentus, patvirtinančius, jog ūkio subjekto atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procedūra.

Teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo VERT dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos, jeigu ši yra vėlesnė.

Dokumentai yra tikrinami – žiūrima, ar juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pats pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu pareiškėjas pateikia netikslią ar neišsamią informaciją, VERT per 5 darbo dienas nuo tokios deklaracijos gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę patikslinti informaciją. Gavus tokią VERT užklausą, patikslinti deklaraciją, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją privalu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei dokumentai abejonių nekelia, teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama jau kitą dieną po deklaracijos pateikimo.

Leidimus turinčios įmonės – visuomenei prieinamos  

Visi leidimus turintys asmenys įtraukiami į nepriklausoma elektros tiekimo veikla verstis galinčiųjų sąrašą, esantį VERT interneto svetainėje vert.lt. Skelbiami asmens ar įmonės kontaktiniai duomenys, išduotų ar pakeistų leidimų numeriai, leidimų išdavimo ar pakeitimo datos. Taip  užtikrinamas informacijos apie visus rinkoje veikiančius nepriklausomus energijos tiekėjus prieinamumas galutiniam vartotojui.

Be konkrečiai leidimui gauti pateikiamo prašymo ir deklaracijos, pagrindinis šalies energetikos įstatymas reikalauja vykdyti veiklą vadovaujantis saugumo, patikimumo ir nediskriminavimo principais. Taip pat tarp elektros tiekimu bei klientų aptarnavimu užsiimti norinčioms įmonėms keliamų reikalavimų – finansinis stabilumas.

Energetikos sektoriuje veikiančių įmonių veiklą prižiūri ne viena valstybinė institucija, todėl, esant pažeidimų, leidimo galiojimas gali būti sustabdytas ar panaikintas, prieš tai informavus leidimo savininką raštu.

Visi reikalavimai asmenims, norintiems veikti energetikos sektoriuje, pateikti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse.

Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklai vykdyti reikalingo leidimo išdavimo aprašymas pateikiamas VERT svetainėje.