Pradžia

Tarp Lietuvos įsipareigojimų ES – elektros kainų liberalizacija: kodėl jį yra reikalinga?

Europos Sąjungos (ES) elektros energijos vidaus rinkos taisyklės numato, kad ES valstybės narės, siekdamos patenkinti vartotojų poreikius ateityje, paruoštų ir įgyvendintų elektros energijos rinkos reformas. Lietuva yra viena tų ES narių, kurios paruošė tokių reformų pasiūlymus ir pateikė juos Europos Komisijai, o viena iš šių reformų – iki 2023 m. atsisakyti monopolinių elektros energijos tiekimo sąlygų ir kainų reguliavimo buitiniams vartotojams.

Įsipareigojimai skatina naudą vartotojams

Remiantis Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pateikta informacija, ES elektros energijos rinkos reformos yra orientuotos į energijos tiekimo saugumo didinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą ir ES ekonomikos konkurencingumą, išlaikant prieinamas elektros kainas vartotojams.

Kaip aiškina Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, nauja elektros rinkos struktūra, kurią numato Švarios energijos visiems europiečiams paketas, palengvins perėjimą prie švarios energetikos. Negana to, naujos taisyklės skiria didelį dėmesį vartotojų apsaugai.

„Vartotojai turėtų gauti naudos iš mažiau centralizuotos, labiau skaitmeninės ir tvaresnės energetikos sistemos. Šios taisyklės prisidės prie darbo vietų kūrimo aplinkai palankiuose ekonomikos sektoriuose visuose ES regionuose, įskaitant ir Lietuvą“, – sako A. Pranckevičius.

Švarios energijos paketui priklausantis reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje taip pat reikšmingai prisideda prie ES elektros energijos sistemos atsparumo ir leidžia ES piliečius apsaugoti nuo energijos krizių ateityje.

Elektros rinkos liberalizacija

„Lietuvos elektros rinka iki šiol buvo reguliuojama valstybės, nustatant kainas ir sąlygas, kaip turi būti parduodama elektra. Tačiau konkurencingos elektros rinkos sukūrimas ir monopolijos šioje srityje panaikinimas yra vienas iš įsipareigojimų ES, kurio ir ėmėsi Lietuva“, – sako Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.

Ši elektros energijos reforma reiškia, kad jau šiandien kiekvienas šalies gyventojas pats gali rinktis sau tinkamą elektros tiekėją namams, o iki metų pabaigos tokį pasirinkimą turi atlikti tie, kurie patenka į pirmąjį monopolinių elektros energijos tiekimo sąlygų atsisakymo etapą, prasidėsiantį sausio 1 d.

Tikimasi, kad elektros kainų dereguliavimas teigiamai paveiks konkurenciją energetikos sektoriuje ir bus naudingas vartotojams.

„Reguliuojamos kainos mažina konkurenciją, todėl mažina energijos sistemos lankstumą ir gali sukelti situacijas, kai nustatyta kaina nepadengia visų sąnaudų, kurias vis vien vėliau turi kompensuoti vartotojai arba mokesčių mokėtojai“, – sako Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas.

Pasak A. Pranckevičiaus, laukianti reforma padės vartotojams pasinaudoti ES vidinės rinkos privalumais bei leis valstybėms narėms apsaugoti vartotojus.

„Lietuva, kaip ir kelios kitos ES valstybės narės, kurios vis dar taiko kainų reguliavimą privatiems vartotojams, turės įgyvendinti šias taisykles. Lietuva įsipareigojo panaikinti kainų reguliavimą iki 2023 metų pabaigos“, – sako A. Pranckevičius.

Vis dar egzistuoja įvairių nuomonių apie monopolinės elektros rinkos atsisakymą Lietuvoje. Kai kam tai atrodo nereikalinga, tačiau, iš tiesų, tokia reforma šalyje yra būtina, nes ES energijos tiekimo sektoriuje nėra teisiškai įtvirtintų monopolijų.

„Rinkos struktūra gali skirtis skirtingose ES valstybėse narėse, tačiau bendrai ES vyrauja konkurencinga sistema, kurioje vartotojai gali laisvai rinktis tiekėją, kuris, savo ruožtu, yra laisvas rinktis elektros gamybos šaltinį, įskaitant šaltinius ir kitose ES valstybėse narėse“, – teigiama Europos Komisijos pateiktoje informacijoje.